Skip to content

Články | Příliš slušní na převýchovu?

By JUDr. Libor Vávra Opět se vrátím k tématu, které mě, čím déle se trestnímu právu věnuji, zajímá stále více a více. Jde o trestání, přesněji řečeno otázku, jaké společnost […]

Nabytí vlastnického práva k předmětu díla

Okamžik nabytí vlastnického práva ke zhotovovanému dílu je významný zejména z hlediska určení, kdo nese nebezpečí nahodilé škody na věci, která je předmětem díla. Nebezpečí škody na věci totiž obecně […]

Právní regulace elektronického prodeje zboží

Rozšíření informačních technologií, vyšší počítačová gramotnost spotřebitelů a rostoucí investice prodejců do oblasti e-commerce vedly v posledních letech k dynamickému růstu maloobchodních tržeb dosažených v této oblasti. Podnikatelé se však […]

K otázkám dokazování znaleckými posudky

Posuzování metod civilního a trestního řízení a jejich vliv na dokazování znaleckými posudky ve správním řízení ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu. Přístupy k objasňování skutkového stavu s přispěním znaleckého/znaleckých […]

Advokát Roman Jelínek: Případová studie kauzy Rath

By Robert Malecký V nedělním publicistickém pořadu Otázky Václava Moravce informoval ministr spravedlnosti Robert Pelikán veřejnost, že kauza Davida Ratha by měla sloužit jako případová studie pro přípravu nového trestního […]