Skip to content

Specifika zástavního práva k cenným papírům

S rekodifikací občanského práva došlo také ke změnám v oblasti zástavního práva k cenným papírům. Předešlá právní úprava této problematiky byla roztroušena jednak v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, […]