Skip to content

Centrální evidence přestupků

S účinností od 1. října 2016 by měla být zřízena celostátní evidence (vybraných) přestupků. Tato centrální evidence by měla správním orgánům umožnit při ukládání trestů za spáchaný přestupek zohlednit vyšší […]

Akce | Podzim s uprchlíky

By Petr Kořínek Pro zimní semestr spolek Common Law Society ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, ostatními spolky a dobrovolníky připravil sérii přednášek, kavárenských seminářů a panelových diskuzí na […]

Akce | Prague Arbitration Roundtable

By Petr Kořínek Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a advokátní kancelář Rowan Legal si vás dovolují pozvat na konferenci Prague Arbitration Roundtable: 
The Settlement Effort of Arbitrators, která se […]

Judikatura | Oprava předmětu leasingu

By Nejvyšší soud Leasingový nájemce automobilu jej po nehodě dal opravit přičemž náklady na opravu požadoval po leasingovém pronajímateli jakožto bezdůvodné obohacení. Měl na to nárok? Zdroj: Právní prostor