Skip to content

O nabytí českého občanství jeho udělením

Tento příspěvek se zabývá otázkou nabývání českého občanství udělením, a to především otázkou nenárokovosti na české občanství a otázkou aktuální podoby podmínek, které musí žadatel o české občanství splnit. Tento […]

Pozor na konkurenční doložky?

Počátkem května 2019 Ústavní soud vydal velmi zajímavý nález týkající konkurenční doložky v pracovní smlouvě[1]. Vedlejší účastnice řízení u Ústavního soudu, Ing. K.F., pracovala u svého zaměstnavatele na základě pracovní […]

Akce | Konference Mediace 2019

By Petr Kořínek Mezinárodní vědecká konference MEDIACE 2019, jejíž V. ročník proběhne ve dnech 12. – 13. 9. 2019, představuje významnou událost, která se v oblasti mediace a vědeckého života […]

Aktuality | Konference Mediace 2019

By redakce V Olomouci se v září uskuteční již V. ročník konference Mediace, na které se můžete těšit jak na plenární zasedání, na kterém vystoupí významní čeští i zahraniční odborníci, […]