Skip to content

Zastoupení na shromáždění společenství vlastníků

Rozsudkem Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.5.2012 v řízení sp.zn. 29 Cdo 3399/2010 (dále jen jako „rozsudek“) dospěl dovolací soud k závěru, že člen společenství vlastníků se nemůže nechat zastoupit […]

Akce | Velká novela zákona o obchodních korporacích

By Petr Kořínek Cílem čtyřdenního semináře je systematicky provést účastníky nejdůležitějšími změnami, které novela přináší, vysvětlit podstatu jednotlivých nově upravených či zavedených institutů a vyložit, kde novela pouze stvrdí dosavadní […]