Skip to content

Podmínky ochrany oznamovatele v rámci whistleblowingu

Jednou z klíčových otázek praktického uplatňování whistleblowingu v pojetí, jak jej nastavuje nová evropská úprava i připravovaný zákon o ochraně oznamovatelů, je vymezení podmínek, za kterých bude ochrana oznamovatelům (oznamujícím […]

K principu omezené důvěry v dopravě (15.01.2021)

By US Orgány činné v trestním řízení mají úřední povinnost zjišťovat skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí (srov. […]