Skip to content

Články | Pět otázek pro Michala Vávru

By Mgr. Bc. Klára Švandelíková Moderátor konference Právo ve veřejné správě, která je určena zejména zástupcům orgánů veřejné moci, profesně působí také v Rakousku. Na byrokratické postupy tamních úředníků narazil. […]

Propadná zástava v novém občanském zákoníku

Občanský zákoník umožňuje věřiteli, jehož pohledávky jsou zajištěny zástavním právem, ponechat si zástavu, jestliže je dlužník v prodlení s úhradou zajištěného dluhu, za stanovených podmínek. Zdroj: ePrávo

Organizační změna a její největší úskalí

V praxi se lze běžně setkat s tím, že je potřeba rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem pro jeho nadbytečnost, například z důvodu zrušení jeho pracovního místa. V následujícím článku bude […]

Darovací smlouva v oddlužení a její neplnění

Darovací smlouva (a obdobně též smlouva o důchodu) je populárním nástrojem k navýšení příjmů dlužníků, u kterých srážky z jiných příjmů neumožňují uhradit během trvání oddlužení 30 % pohledávek nezajištěných […]