Skip to content

Pavel Matějný dostal za výtržnictví roční podmínku

By Tomáš Pecina Stručně: Vypouštěč vodních děl a vrhač nezjištěnými předměty Pavel Matějný dostal dnes u Okresního soudu v Teplicích za výtržnictví roční podmínku se zkušební dobou dva roky. Zdroj: […]

K přídatnému spoluvlastnictví

Přídatné spoluvlastnictví je jedním z nových institutů nového občanského zákoníku a z praktického hlediska má četná využití. Jedná se o spoluvlastnictví věci, kdy spoluvlastnictví souvisí s vlastnictvím jiné věci. Zdroj: […]

Příslib odměny

Příslib odměny se na první pohled jeví jako institut v praxi málo využívaný. Je však třeba si uvědomit, že příslibem odměny mohou být také všem známé plakáty oznamující např. ztrátu […]

Prozradím za pět korun

By Tomáš Pecina …říká Aladár/Ládínek ve známém maďarském animovaném serialu. Policejní presidium se inspirovalo a rozhodlo se nám sdělit, kolik osob eviduje v Národní databasi DNA a jak dlouho si […]

Veřejné spálení vlajky EU není trestným činem

By Tomáš Pecina Obvodní soud pro Prahu 1 dnes rozhodl o postoupení věci Jakuba Svobody, který na shromáždění DSSS demonstrativně spálil vlajku Evropské unie, přestupkovému orgánu. Vynikající úspěch, minimálně co […]