Skip to content

Nový zákon o zdravotnických prostředcích

Dne 1. dubna 2015 nabude účinnosti zcela nový zákon o zdravotnických prostředcích, který v mnohém změní praxi subjektů, které na českém trhu se zdravotnickými prostředky obchodují nebo s nimi jinak […]

Kdy se musíte registrovat k poskytování platebních služeb?

Podnikatelské subjekty, které poskytují služby zdánlivě nesouvisející se službami platebními, si mnohdy nepřipouští, že by mohl výkon jejich činnost podléhat regulaci ze strany České národní banky (dále jen „ČNB“). Cílem […]

Opční programy pro zaměstnance část II.

Opční programy využívají společnosti pro motivaci klíčových zaměstnanců k lepším výkonům a jejich udržení, nebo je tímto způsobem odměňují za dosavadní přínos společnosti. Opční programy mohou mít různé podoby a […]

Převod ochranné známky a převod přihlášky

Převod ochranné známky z vlastníka na nabyvatele je projevem vůle stran, resp. dispozičním právem vlastníka ochranné známky. Převod jako takový vychází z principu volnosti převodu, čímž se liší například od […]

Štrougal

By Tomáš Pecina Na další vynikající úspěch má zaděláno česká policie: po uvěznění nedávno zemřelé rudé prokurátorky Ludmily se jí po ani ne 26 letech podařilo vypátrat, kdo byl ministrem […]