Skip to content

Stroj jako součást nemovité věci

Víte, jaký je rozdíl mezi slovy upevněný a připevněný? Věřte, že nejde o test znalostí českého jazyka, ale základní otázku, kterou si musí položit každý, kdo řeší, zda je stroj […]

Náhrada za Hitlera

By Tomáš Pecina Obvinění dnes požádali ministerstvo spravedlnosti o náhradu nákladů obhajoby – bratru 430 tisíc – a o cca sedmimilionovou náhradu nemajetkové újmy, která jim byla nedůvodným stíháním způsobena. […]

Přehled jednání Ústavního soudu pro 10. týden roku 2015

Plénum – veřejné vyhlášení nálezuod: 02.03.2015 14:00 do: 02.03.2015 14:30Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezuOznačení senátu nebo pléna: PlénumSpisová značka: Pl. ÚS 16/14Jednací místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151Soudce zpravodaj: […]

Správní delikt dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení

Úprava zjednodušeného podlimitního řízení vychází vstříc dodavatelům i zadavatelům, neboť v tomto řízení není nutné předkládat jednotlivé doklady prokazující splnění kvalifikace již při podání nabídky, ale dodavatelé prokazují splnění kvalifikace […]

10 otázek pro… Petra Průchu

eFocus prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., Právník roku v kategorii Správní právo, vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Na stejné fakultě od ukončení studia […]