Skip to content

Změny v leg. | Novela školského zákona

By Mgr. Martin Glogar Dne 17.4.2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 82/2015 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a […]

Změny v leg. | Novela zákona o námořní plavbě

By Mgr. Martin Glogar Dne 17.4.2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 81/2015 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, […]

Režim oddělených jmění

Uzavřením manželství vzniká ex lege majetkový režim upravený z. č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ), nazvaný společné jmění. Úmyslem zákonodárce je ochrana rodiny a nabytého jmění za trvání manželství zejména […]