Skip to content

Soudní poplatek za prvozápis spolku

Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku (§ 226 NOZ). Tímto rejstříkem je spolkový rejstřík vedený rejstříkovými soudy (§ 26 RejZ). Návrh na zápis do tohoto rejstříku je spojen se […]

Osel měsíce března Nejvyššímu správnímu soudu

By Tomáš Pecina Čtvrtý senát Nejvyššího správního soudu patří tradičně k tomu nejhoršímu, co v této zemi ve správním soudnictví působí, ba troufám si tvrdit, že tupost jeho členů předčí […]