Skip to content

Výměnek se vrací zpět

Výměnek je jedním ze smluvních typů (například vedle smlouvy pachtovní), jenž se po určité odmlce opětovně vrací do českého právního řádu. Právní úpravě výměnku jsou věnována ustanovení § 2707 ̶ […]

Specifika zástavního práva k cenným papírům

S rekodifikací občanského práva došlo také ke změnám v oblasti zástavního práva k cenným papírům. Předešlá právní úprava této problematiky byla roztroušena jednak v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, […]