Skip to content

| Využití automatického přepisu řeči do textu v praxi

By Mgr. Stanislav Findejs S připravovaným projektem ozvučení civilních jednacích síní je třeba diskutovat problematiku protokolace, která bude při zvukovém záznamu civilního jednání hrát podstatnou roli. Zdroj: Právní prostor

Ochrana spotřebitele v rozhodovací praxi finančního arbitra

V rámci tohoto článku se budeme primárně věnovat sporům mezi spotřebitelem a věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky či obdobné finanční služby […]