Skip to content

Finanční správa zatím nebude vracet nesporné odpočty DPH

By Eva Paseková Finanční správa podle interního dokumentu podepsaného svou ředitelkou Tatjanou Richterovou nemá firmám vracet nesporné části nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty (DPH) před vyměřením daně. Z dokumentu […]

| Noc práva v Brně

By JUDr. Petr Vojtek Ne, nadpis neparafrázuje název známého filmu Nuda v Brně. A už vůbec nejde o povzdech nad temnotou obestírající stav právnictva v justiční metropoli naší země. Naopak! […]

Články | Co přinese novela zákona o pobytu cizinců?

By Michaela Kubíčková Vhod problematice zaměstnávání cizinců přichází vládní návrh novely zákona o pobytu cizinců. Zdá se, že novela uplatnění cizinců na českém trhu práce přeje. Příznivá úprava má však […]

Několik ohlédnutí za karenční dobou

Dne 1. července 2019 nabývá účinnosti novela zákoníku práce publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 32/2019 Sb., která ruší tzv. karenční dobu, neboli dobu prvních 3 dnů pracovní neschopnosti, za […]

Mateřský jazyk cizinců a pracovní smlouva

Při současné situaci na trhu práce se v praxi velmi často setkáváme s případy, kdy zaměstnanci neovládají český jazyk a nejsou tak objektivně schopni porozumět textu uzavírané ryze české pracovní […]