Skip to content

ČAK odmítá, aby o zajišťovacích příkazech rozhodoval soud

By Eva Paseková Za protiústavní označila Česká advokátní komora (ČAK) návrh novely soudního řádu správního, týkající se zásadní změny pravomoci k vydání zajišťovacího příkazu. Zatímco podle dnešního znění daňového řádu […]

Nakolik je konkurenční doložka závazná pro zaměstnance?

Nejvyšší soud vynesl poněkud překvapivé, až z pohledu zaměstnavatele zarážející, rozhodnutí, jímž osvobodil zaměstnankyni, která nedodržela dohodu o konkurenční doložce, od placení smluvní pokuty, ačkoliv byla sjednána v přiměřené výši. […]

Nakládání s rodnými čísly v kontextu GDPR

Rodné číslo je beze sporu nutné považovat za specifický osobní údaj. Ačkoliv nepatří mezi zvláštní kategorie osobních údajů[1], jedná se o unikátní identifikátor fyzických osob uvedených v § 16 zákona […]

Návrh zákona o léčitelských službách

By Tomáš Doležal Relativně nedávno zveřejnilo MZ návrh zákona o léčitelských službách. Návrh je v příloze. Za problematické považuji zejména samo vymezení léčitelských služeb: „Léčitelské služby jsou službami, které jsou […]