Skip to content

Současné možnosti zaměstnání třetizemců v ČR

Vzhledem ke stále trvající pandemii onemocnění COVID-19 je i nadále nařízeno nepřijímat žádosti o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech České republiky ve třetích zemích. Z tohoto […]

Akvizice v režimu veřejných zakázek

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu České republiky definitivně podřadilo akvizice pod režim veřejných zakázek. Podrobení korporátních akvizic pravidlům pro zadávání veřejných zakázek tak potvrdilo povinnost zadavatelů v této souvislosti postupovat podle […]

Právní jednání podle zákoníku práce

Výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru, sjednání pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti – to jsou některá jednání zaměstnavatele, která zakládají práva a povinnosti smluvních stran. V […]