Skip to content

Články | Podkarpatská Rus a publikace právních předpisů

By JUDr. Lukáš Králík, Ph.D. Otázka publikace předpisů pro jednotlivá území československého státu a jejich sbírek předpisů nebyla v našem prostředí zatím zpracována. Součástí našeho právního řádu mohou například stále […]

NSS: Lhůta k úhradě úroku z prodlení (10.08.2018)

By SbNSS V případě úroku z prodlení je třeba – nejsou-li zde žádné okolnosti, které by nasvědčovaly neochotě či neschopnosti daňového subjektu uhradit úrok z prodlení dobrovolně – poskytnout daňovému […]