Skip to content

Mění se pravidla ICC pro arbitráže

Po čtyřech letech se mění procesní pravidla pro arbitráže vydávaná Mezinárodní obchodní komorou (ICC) se sídlem v Paříži. Nová verze Pravidel pro rozhodčí řízení bude platná od roku 2021. Upravená […]