Skip to content

Články | K souhlasu se zpracováním osobních údajů

By JUDr. Petr Toman, LL.M. Na základě informací proudících z veřejných sdělovacích prostředků, považuje laická, ale i část odborné veřejnosti souhlas se zpracováním osobních údajů za jediný, hlavní a nejdůležitější […]