Skip to content

| Nad koncentrací řízení se smráká

By Mgr. Jana Benešová Z bodu 151 věcného záměru nové úpravy civilního procesního práva se právní i laická veřejnost dozvídá, že stávající právní úprava koncentrace řízení se v praxi ukázala […]

ČAK odmítá, aby o zajišťovacích příkazech rozhodoval soud

By Eva Paseková Za protiústavní označila Česká advokátní komora (ČAK) návrh novely soudního řádu správního, týkající se zásadní změny pravomoci k vydání zajišťovacího příkazu. Zatímco podle dnešního znění daňového řádu […]